Uppdragsgivare

Här visas några av de uppdragsgivare PMT arbetar med eller arbetat med. Vill ni kontakta någon av dem, hör av er så får ni uppgifter.

Stockholms stad, stadsledningskontoret

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Farsta stadsdelsförvaltning

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Solna stad

RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser och därigenom bl a stersunds och Sollentuna kommuner

Gällöfsta

Storstockholms Brandförsvarsförbund


De uppdrag som genomförts eller pågår omfattar bland annat;
- rekrytering av chefer
- utbildningsinsatser
- framtagande av system för ledning och styrning
- utvärdering av befintliga styrsystem inom sakområden samt hela verksamheter
- effektivisering i befintliga verksamheter
- jämförelser och analyser av verksamheter
- kvalitetsutveckling
- ledarskapsfrågor
- förändrad organisation samt dess genomförande
- kommunikationsanalys med dialogfokus
- samtalsstöd till chefer
- inspirationsföreläsning utifrån verksamhetside
- genomlysning av verksamhetsområden för att skilja stödfunktioner från strategisk styrning
 

PMT Process, mod och transparens  Tel: 076 713 03 08  carina.lundberg.uudelepp@pmt.se