Om företaget

Litet företag, med mycket erfarenheten att erbjuda

Process, mod och transparens, PMT, AB etablerades hösten 2011. Huvudansvarig är seniorkonsult Carina Lundberg Uudelepp som har 25 års erfarenhet av offentlig verksamhet, varav 21 år som chef i olika befattningar, och tio år i privat eller organisationsdriven verksamhet. Samarbete sker vid behov med andra konsulter. 

Företaget arbetar med uppdrag för offentlig eller privat verksamhet inom områdena ledarskap, ledning och styrning, verksamhetsutveckling, organisationsförändring och uppföljning, inspirationsseminarier och utbildningsinsatser. Tillfälliga ledaruppdrag kan genomföras om en organisation exempelvis är i en rekryteringsprocess och behöver en tillförordnad chef. Samtalsstöd till chefer kan ges under kortare eller längre tid.
 
Erfarenheter från kommunal verksamhet består bland annat av tjänster som kanslichef, kvalitetsansvarig för Stockholms stad, förvaltningschef för stadsdelsnämnd Östermalm i Stockholms stad samt uppdrag som biträdande stadsdirektör i Stockholms stad med ansvar för förnyelsefrågor och budget- och verksamhetsplanering och arbete som kommundirektör i Täby kommun, ett uppdrag som avslutas den 15 oktober 2018 då uppdrag inom PMT AB tas på heltid.
 
Tjänsten som biträdande stadsdirektör innebar utvecklande av valfrihetsmodeller och pengsystem, införande av e-tjänster och kontaktcenter, införande av Jobbtorg Stockholm, jämförelsemöjligheter på webben, utveckling av modell för integrerad ledning och styrning, kvalitetsutveckling, budgetuppföljning och controlling, samverkan med landstinget samt Föräskringskassa och Arbetsförmedling, strategier för upphandling och konkurrens, skollokalplanering, införande av Lean och resultatbaserad styrning genom projektarbeten. 
Uppdrag som kommundirektör har haft stort fokus på tillväxt och budgetstyrning, utvecklingsarbete och kvalitetsutveckling samt övergripande effektivisering liksom digitalisering.
 
Genom uppdragen har ett brett kontaktnät skapats som starkt bidragit till nya influenser och uppslag till verksamhetutveckling.

PMT Process, mod och transparens  Tel: 076 713 03 08  carina.lundberg.uudelepp@pmt.se