Carina Lundberg Uudelepp

Hjälp att utvecklas!

Det är inte alltid självklart vad som är lösningen, men någonting är fel. Verksamhetens resultat når inte upp till målen, medarbetarna redovisar lågt engagemang, kunderna/invånarna/medlemmarna är inte nöjda med det de upplever i form av service och innehåll i tjänster. Ekonomin är inte i balans.

Det kan vara bra att någon utanför verksamheten går igenom den för att se hur lösningar skulle kunna se ut. Det kan handla om ledarskapet, om styrningen, om organisationen, om undermåliga system för verksamhetsutveckling eller annat. Ni kanske kan ha hjälp av ett inspirationsseminarium. Ni kanske behöver en tillfällig chef som arbetar med frågor kring organisation och utveckling i avvaktan på en permanent tillsättning. Ni kanske behöver en konsult i ett kortare eller längre uppdrag eller samtalsstöd till chefer. Är ni en offentlig verksamhet kan en kortare utbildning i rollen som politiker kanske behövas eller ett seminarium om rollen som chef i en politiskt styrd organisation.

Oavsett vilket kan ni få stöd och hjälp hos PMT.PMT Process, mod och transparens  Tel: 076 713 03 08  carina.lundberg.uudelepp@pmt.se